Предлогаю на обмен ми-24 и ми -8 1:32 трумпетер.Очень нужны ми-17 ми-8 ми-4 ми-24 1:72 от хоббибосса.